PRT principe

In de loop van de jaren ontwikkelde Bert A.M. van Wingerden PhD., Professor in Sports Physical Therapy and Sportscience aan de City University Los Angeles, een revalidatiesysteem welke in Amerika en Europa bekend staat onder de naam Physical Rehabilitation Training (PRT). Het is een, op wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring van fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, topsporters en –trainers gebaseerd, oefen- en trainingssysteem. Hierbij worden op een verantwoorde manier, zwakkere plekken van het lichaam (waardoor een pijnklacht is veroorzaakt, in stand wordt gehouden of steeds terugkomt) versterkt.
Dit principe richt zich met name op problemen in het actieve en passieve bewegingsapparaat. Dat wil zeggen problemen in o.a. spieren, gewrichten, pezen en banden.
Binnen de PRT praktijk voor fysiotherapie en revalidatie wordt gewerkt met een persoonlijke benadering, goede diagnostiek en oog voor het grotere geheel om zo optimaal herstel te bereiken. Ieder mens is uniek en heeft daarom behandeling op maat nodig.
Binnen het PRT principe worden er drie soorten belastbaarheid onderscheiden. De algemene belastbaarheid, de specifieke belastbaarheid en de functionele belastbaarheid. Deze worden vaak negatief beïnvloed door onder andere de huidige maatschappij met automatisering, slechte eet- en drinkgewoonten en de 24- uurs economie./ hoge druk op iedereen. Het menselijke lichaam vertaalt deze prikkels naar een afname van de belastbaarheid of conditie. Gevolg daarvan kan zijn klachten in je lichaam. Bijvoorbeeld een afname van je algemene belastbaarheid, wat zich uit in een slechte conditie (vermoeidheid). Een afname van de specifieke belastbaarheid, hierbij moet je denken aan verminderde belastbaarheid in botten (osteoporose) spieren (krachtsverlies, blessures) of immuunsysteem (verhoogde infectiekans en ziekte). Of een combinatie hiervan, wat een afname van de functionele belastbaarheid met zich meebrengt. Het gevolg hiervan is: arbeidsongeschiktheid en/of het niet meer kunnen uitoefenen van je hobby en sport tot het relatief snel hulpbehoevend worden van de wat oudere generatie.
Trainen, bewegen en gedragsveranderingen in eetpatroon en activiteit zijn noodzakelijk om een positieve verandering van verschillende vormen van belastbaarheid te bereiken en daarmee herstel van klachten of blessure.